©2011 flfotografie.nlfoto: ©2011 flfotografie.nl
> algemeen
> available tension

> lesgeven
> (kunstenaars-) stellingenThomas Körtvélyessy
choreograaf, danser, performer, docent, culturele denker en hervormer

geboren1972 te Hanau, Duitsland
woont en werkt sinds 1992 in Rotterdam

portfolio
archief


opleiding:
2004 MA choreografie DANCE UNLIMITED profiel: Open Form Composition, ArtEZ Dansacademie Arnhem
2000 / 2001 gaststudent EDDC (European Dance Development Center) / Dansacademie Arnhem
1996 februari - gaststudent SNDO (School voor Niewe Dans Ontwikkeling) Amsterdam
1996 HBO docent moderne dans en dansimprovisatie, Rotterdamse Dansacademie / codarts


gecertificeerd docent
Kinetic Awareness ® sinds 2007, Meesterdocent sinds 2011
gast-docent Koreaanse Universiteit der Kunsten, Seoul, afd. Choreografie /  winter-semester 2008
studie en onderzoek van het werk van intermedia-pionier Elaine Summers sinds 1993

mede-initiator en bedenker van de naam
con·sens·us
mede-initiator van wijkdansproject Delfshaven Dans

lid Vereniging Dansonderzoek (VDO)


bekijk de actuele cv  (.pdf)  (in het Engels)
bij het
           N.A.I. Rotterdam - foto ©2009 Erik van Bekkum
bij het voormalig N.A.I. Rotterdam
voor www.skytime.org
foto: Erik van Bekkum, 2009

Thomas Körtvélyessy werkt met de waarneming en gevoeligheid van beweging en past deze toe op brede schaal. Dit onderzoek leidt tot een her-interpretatie van al bestaande tradities, allemaal rondom dans als cultureel proces.

Reàl Dance Company is de naam van zijn eenman-project, waarmee hij zowel in Nederland als ook in buitenland diverse solo- en groepsstukken heeft gecreëerd, onder ander met diverse samenwerkers.

De uitvoeringen werden tot nu toe vooral gerealiseerd in kleine en alternatieve podia, theaters, galeries, en veel buiten
lokaties - o.a. in Rotterdam,  Boedapest en New York.

graphic image © 2003 by Thomas Körtvélyessy  available tension / sensitive energy 
  (beschikbare spanning / gevoelige energie)

  en
con·sens·us (letterlijk: samen-gevoel)
 
  zijn handelsmerken voor zijn werkwijze,of het nou gaat om een open improvisatie,
  een volledig doorgecomponeerde choreografie, of een mix van beide.

- available tension
 
is begonnen als serie van solo's in theater-ruimtes
  en werkt met het begrip van spanning als een dynamisch en veranderlijk proces.

- con·sens·us
  onderzoekt de interactie hiervan met de omgeving of in de groep,
  en was begonnen als los gestructureerde groepsimprovisaties op buitenlokatie's.

- sensitive energy
 
omvat deze twee benaderingen in een holistische opzet.

kenmerken:
De situatie van de uitvoering wordt telkens aanvaardt als de gegeven mise-en-scene.
Alle daarin aanwezige deelnemers en onder-delen worden op elk moment tegen elkaar afgewogen.
Dat kunnen dus zijn de uitvoerenden, (langskomend) publiek, geluiden, maar ook aanwezige emoties of verlangen om te bewegen.

Uiteindelijk moet de uitvoerende danser/performer de op dat moment best mogelijke realisatie van de eerder genomen voornemens hiermee verwerkelijken, ook al moeten deze aan de situatie worden aangepast, of herinterpreteerd.


resultaat:
"Harde" choreografie, zoals traditioneel beoefend, wordt een optie in plaats van een gewoonte.
Choreografie kan soepel blijven, levendig, veranderlijk, groeien, rijpen.

Deze benadering wordt ook doorgewerkt in de bewegingstechniek die daarop is ingesteld:
van het individuele lichaam en de persoonlijkheid van de maker/uitvoerende, tot aan het samen-werken van een heel ensemble, het liefst ook in diverse (bewegings)talen, van alledaags tot een mix van dans-stijlen, telkens aangepast aan de eisen van het stuk.


terug naar boven ^tijdens "Erste Walpurgisnacht"
            choreografie voor toonkunst Rotterdam. foto:
            Léon Richard / leonrichard.nl docent dans & choreografie
Thomas
werkt aan de ontwikkeling van een algemene danstechniek die zowel nauwkeurig anatomisch onderzoek van de individuele danser mogelijk maakt, alsook een vertaalslag ervan naar al bestaande vocabulaires van reeds ontwikkelde technieken, waaronder klassiek ballet, Graham techniek, Cunningham techniek, Limòn techniek, maar ook met openheid tot wat nog heet "niet-Westerse" dansstijlen.

Dit interesse begon al tijdens zijn studie moderne dans en dansexpressie baserend op de leer van Rudolf Laban aan de Rotterdamse Dansacademie 1992-96. Een eerste grote beproeving van deze benadering heeft
plaatsgevonden aan de Koreaanse Nationale Universiteit der Kunsten, afdeling Choreografie, september t/m december 2008
tijdens "Erste Walpurgisnacht" choreografie in opdracht van toonkunst Rotterdam, 2011
foto: Léon Richard / leonrichard.nl
Kinetic Awareness®
Thomas is een gecertificeerde Meesterdocent van de bewegingstechniek Kinetic Awareness®.
Deze methode werd vanaf eind van de jaren 1950 t/m 2014 ontikkeld door de Amerikaanse intermedia/
dans/filmpionier Elaine Summers en haar vele leerlingen.

De anatomische en individuele gegevens van de beweger worden daarbij in vijf fases duurzaam ontwikkeld:
articulatie, coördinatie, snelheid, kracht en soeplesse, verhouding tot een andere beweger.
Leiddraad is in eerste instantie het eigen bewegingsgevoel van de student, aangevuld door objectieve informatie van de gidsende leraar van buitenaf.bridging technique
Deze basis voert hij door naar principes uit Developmental Movement en vult deze aan met diverse "zachte" technieken, zoals de Masunaga-Zen Shiatsu Stretches. Daarmee maakt hij de vertaalslag naar de zogenoemde "harde" technieken waarin vooral met hoge spanning en snelheid veelal geometrische vormen en ruimtefiguren worden gemaakt (zie de technieken en stijlen boven).


Hierbij werd hij, naast het werk van Summers, sterk beïnvloed door
Release van Mary O'Donnell-Fulkerson, maar ook het voorbeeld van Pauline de Groot en de Six Viewpoints van Mary Overlie.

Het uiteindeljke resultaat is opgezet om het hele mogelijke bereik van beweging te bevatten, van dagelijkse beweging naar compleet kunstmatig en kunstzinnig - het is aan de individuele maker / danser, om telkens hier een keuze uit te maken.


> meer info lesgeven  (vooralsnog in het Engels)

terug naar boven ^
click telkens op deze
         LOGO om telkens terug te keren naar de thuispagina

klik op dit logo
om terug te gaan naar de hoofd-paginacontact


foto©2010 Fred
           Ernst - project Delfshaven DANS! 2010
Delfshaven DANS! foto ©2010 Fred Ernst
met vriendelijke toestemming

stellingen:

Performance kan een directe menselijke verbinding scheppen in het hier en nu - zonder gedoe eromheen, extra "verheldering" "structurering" of vervangende elementen ...

Mijn doel als kunstenaar is om via de ervaring van dans de individuele sensitiviteit en expressiviteit te helpen ontwikkelen, her-beleving en verantwoordelijkheid te bereiken in plaats van steeds meer uitgeholde want slechts gekopiëerde beschaving en normen.

Dit kan met het gehele spectrum van de menselijke ervaring. Alle lagen tellen mee en zijn voor mij belangrijk, of we deze nu al menen te kennen of nog aan het verkennen zijn.vorm = functie
elke functie heeft haar oereigen vorm

"non-vorm" betekent slechts dat de op dat moment aanwezige vormtaal nog even niet helemaal bevat kan worden, de zin daarvan zal nog duidelijk worden.

"vormeloosheid" is een goede indicatie dat er in-formatie op het moment aan de gang is.
dit vind ik stukken betrouwbaarder dan menig kant-en-klaar gepresenteerde oplossing.


Tradities zijn voor mij heel belangrijk als manifestaties van inzichten en verworvenheden uit het verleden, ontwikkeld vanuit de situatie van toen.


Als beleven op het moment de bestaande tradities
successvol kan verlevendigen dan kunnen fundamenteel duurzamere verbindingen worden bereikt, in plaats van fundamentalistisch gespartel zonder dieper begrip.


dansend met Elizabetta Consonni - foto © 2008 door Konrad Szymanski. gebruik met vriendelijke toestemming

Soms lukt het daadwerkelijk om successvol het onbekende tegemoet te treden, iets dat verder gaat dan eigen patronen en gewoontes.

Ik geloof ook dat dit geoefend kan worden, maar ook dat alles wat levendig is zowiezo naar verandering vraagt, dus ook om het onbekende.

Op deze manier wordt het mettertijd misschien toch wat makkelijker om steeds maar met al die onvoorspelbaarheid om te gaan. En wie weet kunnen zo op een creatieve manier terloops ook nog nieuwe oplossingen voor bestaande vragen of problemen worden gevonden ...


Ik hou van beweging als een toestand van veranderlijkheid en mogelijkheid, het is voor mij de fundamentele ervaring van ons bestaan.

Utopia, het paradijs, vliegen, noem maar op.

Ik geloof serieus dat dit reëel verwerkelijkbare doelen zijn, waar wij met zijn allen ernaartoe kunnen werken, of wij ons daar nou bewust van zijn of niet.

Als we maar beter begrijpen wat de fundamentele voorwaarden hiervoor zijn - en die gaan waarschijnlijk wel verder dan wat we nu menen te begrijpen...


liefde
X vrijheid!
maximum aan liefde
maximum aan vrijheid


               
   
zwart-wit foto's © 2008  Konrad Szymański geplaatst met vriendelijke toestemming van de fotograaf.
gemaakt tijdens een
workshop Improvisatie door Claire O'Neal (Brussel)
georganiseerd door Rita VIlhena / Baila Louca Rotterdam 2008

  terug naar boven ^